en cz de

Adventure Club

Přihlášení // Registrace

jazykové vzdělávací programy výzva 56

Jazykové vzdělávací programy pro žáky i učitelem "VÝZVA 56"

Jazykové kurzy         jsou určeny školním skupinám žáků i individuálním zájemcům o zdokonalení se v jazyce z řad kantorů. Kurzy jsou organizovány v různé délce od pěti až po deseti denní pobyty pro žáky  s možností volby hodinové dotace. Součástí pobytů je vždy i bohatý doplňkový program, který si klade za cíl poznání reálií a kultury dané země.

  Pro učitele jazyků se zpravidla jedná o dvoutýdenní pobyt s minimálním počtem vyučovacích hodin 20 týdně, ale je možné absolvovat i 30 a více vyučovacích hodin týdně. Cílem a výstupem kurzu by mělo být nejen zdokonalení vlastních jazykových schopností, ale i osvojení si nových výukových trendů při výuce jazyka v jiné zemi.

webdnes.cz
®2008