en cz de

Bezpečnostní aspekty našich akcí

Na bezpečnost účastníků při konání všech akcí je kladen ve firmě CK HROCH s.r.o. zvláštní důraz. Důvodem je náš zájem o co nejhladší průběh aktivit, které se z většiny odehrávají v přírodním prostředí. Toto prostředí, umocněné rozličnými speciálními aktivitami, představuje určitá rizika, a naším cílem je tato rizika zcela vyloučit nebo alespoň omezit.

 

Klíčem k omezení rizik je kvalitní příprava našich akcí, zohlednění fyzické kondice, věkové kategorie a případných zdravotních omezení či individuální indispozice účastníků. Předcházení úrazům přispívá dále důsledné používání kvalitních ochranných pomůcek a sportovního náčiní, jejich pravidelná kontrola, řádné uložení. Rádi vám také zprostředkujeme úrazové pojištění po dobu trvání našich akcí.

 

Nedílnou součástí prevence úrazů je i vhodná gradace programu, kdy na počátku volíme některou z forem rozcvičení. Dodržujeme rovněž zásadu dobrovolnosti, kdy konečné slovo o tom, zda program absolvovat, má vždy jednotlivý účastník akce. Snažíme se vždy o pečlivou vyváženost, kdy zůstává zachován pocit dobrodružnosti na motivující úrovni, aniž by bezpečnost ustoupila do pozadí. Členové našeho realizačního týmu jsou zkušení lektoři, kteří jsou držiteli potřebných certifikátů a zkoušek pro příslušnou činnost. Garantem je pak jednatel firmy, p.Pavel Brichta, který je sám členem Horské služby Harrachov a působí jako školitel některých odborností.

 

Pojištění

Pro každý program sjednáváme speciální pojištění pro účastníky, které zohledňuje náročnost aktivit realizovaného programu, a též prostředí, ve kterém se aktivity konají. Cena pojištění se pak odvíjí od věkové kategorie účastníka a druhu a stupně náročnosti aktivity.

Kontaktujte nás

telefon: +420 602 665 775

info@adventurecompany.cz

Sídlo firmy

Dlážděná 160

Dolní Zálezly, 403 01

Adresa lyžařské školy

Harrachov 612, Harrachov

 

 FB diskuse

 

 

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

webdnes.cz
®2008