en cz de

Strategie realizace našich akcí

Organizování účelových outdoor-training a teambuilding programů, eventů nebo fun akcí je dalším vývojovým stupněm od aktivních a incentivních zájezdů pro firmy. Sledujeme nejnovější trendy a vybíráme si netradiční lahůdky mezi zážitkovými aktivitami.

 

Realizační tým Vám při každé akci představí komunikační strategii, optimalizovaný rozpočet, produkční zajištění, případně plán propagace a v neposlední řadě způsob zpětné vazby. Vše je postaveno tak, aby bylo dosaženo maximální efektivity programu.

 

 

Spolupráce - důvěra

Návaznost na další firemní aktivity klienta

Naše programy je možno navázat na konání seminářů, školení, konferencí či obdobných prezentačních akcí, přičemž jsme schopni zajistit naši službu jako doplněk existující akce, nebo naopak můžeme zajistit celý rámec s veškerým zajištěním zázemí.

 

Pro obě strany je nejvýhodnější dlouhodobá spolupráce, efektivněji se naplňují cíle akcí a proto dlouhodobým zákazníkům nabízíme bonusové programy a zvýhodněné cenové podmínky


Zachování mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

Dodržování pravidel v oblasti zachování mlčenlivosti ve vztahu ke skutečnostem, týkajících se firmy klienta, stejně jako zachování soukromí a osobních údajů účastníků samotných, je základem konání každé akce. CK HROCH s.r.o. se zavazuje nakládat se všemi údaji a informaci v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, jakož i v souladu s obecnými zájmy klienta a účastníků akce. Možnost využití případné fotodokumentace z konané akce je vždy vázána na jednoznačný souhlas klienta.

 

 

Praktická realizace programů

Místo konání 

Uvážlivá volba místa konání akce patří mezi klíčové otázky konání každé akce. Výběr místa konání musí vždy přihlédnout k ročnímu období a zamýšleným aktivitám, délce konání akce a s tím související přiměřeností přepravní vzdálenosti místa konání od nástupního místa klientů. Svou roli sehrává dále i očekávané počasí. Program jsme schopni realizovat v kteroukoli roční dobu, ale je třeba vždy třeba přihlédnout ke všem okolnostem tak, aby bylo možné jej realizovat přiměřeným způsobem.

Akce je možno pořádat podle konkrétní domluvy v tuzemsku i zahraničí. Některé aktivity je nutné umístit z hlediska realizace do prostředí, které v tuzemsku ani dostupné není - vodní sporty na jezerech či u moře, akce na sněhu ve vysokých horách či ledovcích.


Suchá a mokrá varianta

Jedním z rizikových prvků konání akcí v přírodě je počasí. Je možné jej krátkodobě předvídat, nikoli však ovlivnit. Proto jsou naše programy koncipovány vždy tak, že je zpracována i „mokrá varianta", jak obvykle nazýváme záložní program pro případ deště nebo jiné přírodní nepohody. Záložní varianta však představuje logicky některá omezení, protože jestliže se má kupříkladu konat akce na sněhu a sníh roztaje, je třeba připravit záložní variantu, která již nebude akcí na sněhu. V určitých případech je možno záložní variantu připravit pro změněné místo konání.

 

Velikost skupiny

Jsme schopni uspořádat akce pro skupiny malé i velké. Některé aktivity představují nicméně nutnost větší skupinu rozdělit na několik menších, v závislosti na náročnosti a zajištění programu.

 

Doprava 

Dopravu pro námi konané akce můžeme zajistit autobusy, případně je možno volit i individuální dopravu účastníků na místo konání, v závislosti na rozsahu a místě konání akce a její náplni.

 

Pořizování videozáznamu a fotodokumentace

Po domluvě pořizujeme z akcí fotodokumentaci, případně videozáznam jednotlivých aktivit. Tyto záznamy je možno použít jak pro potřeby firmy zadavatele, tak i pro části programu samotného, kdy je například videozáznam promítán účastníkům při večerním shrnutí dne.

Kontaktujte nás

telefon: +420 602 665 775

info@adventurecompany.cz

Sídlo firmy

Dlážděná 160

Dolní Zálezly, 403 01

Adresa lyžařské školy

Harrachov 612, Harrachov

 

 FB diskuse

 

 

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

webdnes.cz
®2008