en cz de

Teambuilding

Nabízíme Vám program složen ze zážitkových aktivit a her v přírodním prostředí, zaměřený na zlepšení výkonu vaší pracovní skupiny. Jednotlivé aktivity a hry jsou fyzicky i psychicky náročné a obsahují určitou míru zdánlivého bezpečnostního rizika, což v účastnících vyvolává silné zážitky. V těchto emocemi nabytých momentech jsme schopni na účastníky velmi efektivně pedagogicky působit, protože vědomosti a zkušenosti nabyté v tomto stavu vzrušení se jim nesmazatelně zaryjí do paměti. Toto nemáte šanci zažít na sebelepším semináři, nebo školení. Při citlivém řízení krizových situací našimi specialisty na komunikaci (případně je možnost přizvat i psychologa) se nám přímo před očima tvoří nové žádoucí vztahy v kolektivu. Ve zpětnovazebních diskusích se vyřeší všechny problémy a transfer nově vznikajícího klimatu ve skupině do praxe je ihned spolehlivě rozpoznatelný.

 

 

Jsme schopni zlepšit komunikaci a důvěru ve skupině. Členové týmu se identifikují se svými rolemi a upevní se pozice vedení. Akce tohoto druhu jsou žádoucí především v situacích personálních změn, restrukturalizací firem, nebo při identifikaci problému ve výkonnosti pracovních týmů.

 

Zpětná vazba neprobíhá pouze na místě mezi účastníky, ale je rozšířena na další schůzky, závěrečné zprávy a ideálně další setkání nebo případně i coaching skupin.

 

Délka programu: 1-6 dní (skupinová dynamika se začíná hýbat 3 den - láme se chleba)

 

Velikost skupin: malá - 6, střední - 20, velká  - 35

 

Kontaktujte nás

telefon: +420 602 665 775

info@adventurecompany.cz

Sídlo firmy

Dlážděná 160

Dolní Zálezly, 403 01

Adresa lyžařské školy

Harrachov 611, Harrachov

 

 FB diskuse

 

 

 

Kudyznudy.cz - tipy na výlet

webdnes.cz
®2008